Zwroty, Wymiany i Reklamacje

1. Konsument ma prawo odstąpić od niniejszej umowy bez podania przyczyn, w terminie 14 dni.
2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez zamawiającego Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy.
3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować sklep koks.co., o swej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia, przesłanego na adres e-mail: [email protected] (np. pismo wysłane pocztą elektroniczną).
4. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca wszystkie otrzymane od Kupującego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sklep), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym sklep koks.co. został poinformowany o skorzystaniu z prawa odstąpienia od niniejszej umowy.
5. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Kupującego w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Kupujący nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
6. Rzecz należy odesłać lub przekazać Sprzedawcy, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Kupujący poinformował o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli rzecz zostanie odesłana przed upływem terminu 14 dni.
7. Sklep weryfikuje zasadność reklamacji i informuje Klienta o sposobie rozpatrzenia reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej. W przypadku niezgodności Produktu z umową sprzedaży i uwzględnienia reklamacji przez Sklep, Sklep na wniosek Klienta doprowadzi Produkt do stanu zgodnego z umową przez bezpłatną naprawę albo wymieni Produkt na nowy/inny, chyba że będzie to niemożliwe lub będzie wymagać nadmiernych kosztów. Jeżeli Klient zgodnie z postanowieniami zdania poprzedzającego nie może żądać ani naprawy ani wymiany, albo jeżeli Sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie, lub gdy naprawa albo wymiana narażałyby Klienta na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy sprzedaży; od umowy nie może odstąpić, gdy niezgodność Produktu z umową jest nieistotna. Jeżeli reklamacja zostanie uznana, Produkt uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to niemożliwe (na przykład z powodu jego wyczerpania), Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny Produktu. Jeżeli reklamacja zostanie uznana za bezzasadną, Sklep ustala z Klientem za pośrednictwem poczty elektronicznej czy zakupiony Produkt zostanie odesłany do Klienta na jego koszt, czy też zostanie zutylizowany.
8. W przypadku uznania (pozytywnego rozpatrzenia) reklamacji Sklep zwraca Klientowi koszty, związane z odesłaniem Produktu reklamowanego, w terminie 3 Dni Roboczych. Koszty przesyłki są zwracane wedle cennika danego dostawcy. Reklamacje dotyczące różnicy w wyglądzie Produktów zamówionych z otrzymanymi, które wynikają wyłącznie z różnicy w ustawieniu parametrów monitora komputera Klienta, w szczególności nieznaczącej różnicy w barwach i odcieniach, nie stanowią podstawy do reklamacji Produktu. Reklamacji nie podlegają również: uszkodzenia mechaniczne (obicia, otarcia), odbarwienia, przemoczenia Produktu. Produkty które zawierają w opisie informację iż są farbowane ręcznie są unikalne i mogą się nieznacznie różnić od siebie co nie jest postawą do reklamacji

9. Reklamacje bedą rozpatrywane w ciągu 7dni roboczych